Montaż konstrukcji stalowych

Montaż konstrukcji stalowych

Montaż konstrukcji stalowych – działania wstępne

Montaż konstrukcji stalowych to jeden z ostatnich etapów w procesie budowlanym, którego celem jest zrealizowanie i uzyskanie stanu surowego danego budynku. Charakteryzuje się tym, że przy jego realizacji używane są różnego rodzaju zaawansowane technologicznie maszyny. Niemniej istotna jest praca wyspecjalizowanej ekipy, która odpowiada za obsługę, konserwację, oraz zapewnienie bezpieczeństwa na placu budowy.

Oto elementy, które wchodzą w skład procesu przygotowawczego:

  • Dokumentacja

Montaż konstrukcji stalowych należy prowadzić na podstawie odpowiednich zezwoleń i w zgodzie z obowiązującymi przepisami budowlanymi. Należy bezwzględnie przestrzegać Instrukcji Bezpiecznego Wykonywania Robót.

  • Kwalifikacje Pracowników

Osoby prowadzące i nadzorujące montaż powinny mieć niezbędne kwalifikacje – wykształcenie techniczne, odpowiednie doświadczenie, wszystkie wymagane uprawnienia oraz ukończone szkolenia z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (BHP).

  • Transport

Przed rozpoczęciem montażu należy odpowiednio zaplanować transport materiałów budowlanych, w szczególności gdy są one pokaźnych rozmiarów. Gdy mamy do czynienia z konstrukcjami o ponadprzeciętnych gabarytach, powstaje konieczność wystąpienia do władz samorządowych o pozwolenie na ich transport. Osoby uprawnione do wydawania tego rodzaju decyzji wyznaczą odpowiednią trasę dla transportu ponadgabarytowego.

  • Złożenie w całość

Gdy elementy konstrukcji docierają na plac budowy w częściach, należy je odpowiednio złożyć. Wiąże się to z koniecznością przeprowadzenia procesów złączeniowych, takich jak spawanie, nitowanie, zgrzewanie, czy też skręcanie.

  • Bezpieczeństwo

Osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo prac powinny upewnić się, że wszystkie maszyny są sprawne i posiadają ważne certyfikaty. Osoby, których zadaniem jest ich obsługa, powinny być wyposażone w odpowiednią, niekrępującą ruchów odzież. Wszystkie rusztowania, drabiny i pomosty powinny odpowiadać wymaganiom stawianym im przez obowiązujące przepisy prawa budowlanego.

  • Wygrodzenie terenu

Pracownicy odpowiedzialni za montaż zobowiązani są do ogrodzenia terenu, na którym ryzyko wystąpienia wypadku jest podwyższone. Obszar niebezpieczeństwa wyznaczany jest za pomocą dobrze widocznych barier, znaków i tablic informacyjnych.

Po dokonaniu wszystkich wymienionych wyżej czynności ekipa montażowa i spawacze mogą przejść do rozpoczęcia głównych prac montażowych.